Jobs
Sales / ฝ่ายขาย 5 อัตรา
- เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญาตรีขึ้นไป- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจส่งประวัติส่วนตัวมาทางจดหมาย อีเมล์ หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่
บริษัท ชไนเดอร์ ลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
Copyrights © 2009 www.ges-schneider.com All Rights Reserved.
counter